حامیان

حامیان:

ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

ـ دبیرخانة شورای عالی انقلاب فرهنگی: شورای توسعة فرهنگ قرآنی

ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری: کمیسیون توسعه و مرکز هماهنگی و توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی

ـ معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

ـ پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)

ـ کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی

ـ دانشگاه علامه طباطبایی

ـ دانشگاه قم

کلیه حقوق مادی و معنوی سایت متعلق به مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه (رشد) می باشد.