گامهاي سمينار اول

نظام سوالات

پیشنهاد دایره مرکزی نظریه و مکتب تفسیری پیشرفت شناخت»

گام سوم: پردازش پیشرفت شناخت بنیان فلسفه دینی در

اجتهاد تفسیری

گام چهارم: گام چهارم: منطق دلالت و منطق فهم

کلیه حقوق مادی و معنوی سایت متعلق به مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه (رشد) می باشد.