بازدید مدیر کل دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی از مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه (رشد)

بازدید مدیر کل دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی از مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه (رشد)

 دکتر شریفی مدیر کل دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی از بخش های مختلف مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه (رشد) در شهر قم بازدید نمود و سپس با رییس و پژوهشگران این مرکز در خصوص پروژه های علمی و فناوری بحث و تبادل نظر کرد.

دکتر شریفی این مرکز را به عنوان یکی از مراکز پژوهشی بسیار خوب معرفی کرد که بدون استفاده از منابع دولتی و با بهره گیری از توانمندی های علمی پژوهشگران خود موفق به انجام طرح های پژوهشی زیادی شده است. و یک نمونه موفق از مراکز پژوهشی بخش خصوصی است که نشان داده بخش خصوصی می‌تواند در هدایت اعتبارات سرمایه گذار خصوصی در انجام پژوهش ها نقش مؤثری را در عرصه علم و فناوری ایفاد نماید.

https://drt.msrt.ir/fa/news/43142

کلیه حقوق مادی و معنوی سایت متعلق به مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه (رشد) می باشد.