تفاهم نامه های همکاری ‌علمی، پژوهشی و انتشاراتی مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه (رشد)

 

تفاهم نامه های همکاری ‌علمی، پژوهشی و انتشاراتی مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه (رشد)

به منظور ارتقای سطح همکاری های علمی، پژوهشی، انتشاراتی و بهره گیری از ظرفیت های موجود، جهت تحقق اهداف مشترک میان مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه (رشد) و سایر نهادهای آموزشی، پژوهشی و انتشاراتی، تفاهم نامه هایی با برخی از دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی، نهادهای پژوهشی، انجمن های علمی و... منعقد شده است؛ از جمله:

1. گروه پژوهشی معماری شهری شبستان معمار در تاریخ  1396/8/8

2. مرکز پژوهشی زمین شناسی و محیط زیست زمین کاو در تاریخ  1396/8/8

3. مرکز تحقیقات بتن ـ متب در تاریخ  1396/8/8

4. مرکز مطالعات مدیریت نیرو در تاریخ  1396/8/8

5. انجمن علمی فلسفه دین ایران در تاریخ  1396/9/18

6. سازمانی قرآنی دانشگاهیان کشور در تاریخ  1396/9/22

7. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در تاریخ  1396/10/17

8. پژوهشگاه فقه نظام در تاریخ  1396/11/17

9. قطب علمی فلسفۀ دین «پژوهش396گاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی» در تاریخ  1397/1/21

10. انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی ایران در تاریخ  1397/7/28

11. گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف در تاریخ  1397/8/20

12. دانشکده الهیات دانشگاه تهران در تاریخ  1397/11/8

 

کلیه حقوق مادی و معنوی سایت متعلق به مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه (رشد) می باشد.