دوره پژوهش محور تفسير پيشرفت شناخت - از منظومه تخصصي چشم انداز پيشرفت نگر - نشست تخصصي با دكتر عبدالكريمي

دوره پژوهش محور تفسير پيشرفت شناخت - نظريه هاي تفسيري قرآن كريم - منظومه دوم ، نشست دوم

دوره پژوهش محور تفسير پيشرفت شناخت - الگوي تنزيلي قرآن كريم - منظومه دوم، نشست سوم

دوره پژوهش محور تفسير پيشرفت شناخت - الگوي تنزيلي قرآن كريم - منظومه دوم ، نشست دوم

کلیه حقوق مادی و معنوی سایت متعلق به مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه (رشد) می باشد.