Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/roshdcsr/public_html/templates/bluespace_joomina_ir/functions.php on line 616

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/roshdcsr/public_html/templates/bluespace_joomina_ir/functions.php on line 616

درس پانزدهم و شانزدهم شناخت قدرت فرهنگی

درس پانزدهم و شانزدهم

درس پانزدهم و شانزدهم شناخت قدرت فرهنگی در پایان این نیمسال تحصیلی برای دورة مدیریت راهبردی فرهنگی برگزار گردید. محورهای برجستة این دوره:

ادامه مطلب ...


Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/roshdcsr/public_html/templates/bluespace_joomina_ir/functions.php on line 616

چکیدۀ درس دهم شناخت قدرت فرهنگی

 کارکردهای فرهنگی بسیج در عرصۀ فعال سازی قدرت نرم جهت مهندسی فرهنگی، تحلیل، نقد، راهبرد

استاد درس: احمد اکوچکیان

بسيج يك قدرت سيال تدبير فرهنگ

یکی دیگر از منابع قدرت فرهنگي، بسيج است و نكات زير مورد توجه است:

1ـ فرهنگي شدن محيط فعاليت بسيج را به عنوان يك شاخصه اصلي در وضعيت معاصر جامعه ايراني به وي‍ژه معادلات نوظهور نرم بين الملل اولويت بخشيده و بسيج لازم است با عنايت خاص به اين ويژگي در تعريف سازمان، كار ويژه و سياستهاي خود، تأملي دوباره نمايد:

            ـ بنياد نظري اين بحث و ابعاد و اصول و نتايج اين فرهنگي شدن تحليل شود.

            ـ در عرصه سياست­هاي خارجي نيز ايده ياد شده،‌ پرداخته شود.

ادامه مطلب ...


Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/roshdcsr/public_html/templates/bluespace_joomina_ir/functions.php on line 616

درس نهم قدرت فرهنگی

 درس نهم قدرت فرهنگی

درس نهم «شناخت قدرت فرهنگی» شامل:

1ـ مروری بر نظریة قدرت فرهنگی ـ قدرت نرم

2ـ از فهرست منابع قدرت فرهنگی تحلیل ایدة ولایت فقیه به مثابة نظریه و گفتمان مدیریت راهبردی تفقه در دین مبنای پیشرفت جامع­نگر در گفتگوی مقایسه­ای میان چند قرائت برجسته تا گذار به آخرین گفتمان در نظریة جمهوری اسلامی، مورد نظر تحلیلی است. ظرفیت نرم و قوت نرم فرهنگی در درون نظام ملی تولید علم با تأکید بر کارکرد ایدۀ ولایت فقیه، از جمله عبارتند از:

ادامه مطلب ...


Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/roshdcsr/public_html/templates/bluespace_joomina_ir/functions.php on line 616

درس قدرت فرهنگی برای دوره مدیریت راهبردی فرهنگ

درس اول

دوره جدید رشته مدیریت راهبردی فرهنگ با درس شناخت قدرت فرهنگی آغاز شد. عنوان درس یاد شده فصلی از جامعه­شناسی سیاسی فرهنگ به تحلیل کارکرد فرهنگ به مثابه قدرت نرم در مدیریت معادلات هندسه قدرت می­پردازد. درس اول اختصاص داشت به:

1ـ تحلیل هندسه دروس دوره مدیریت راهبری فرهنگ با نظربه جایگاه درس قدرت فرهنگی و شبکه ارتباطی این دروس در پردازش الگوی کلان مدیریت راهبردی فرهنگ؛

2ـ تحلیل وضعیت جهان معاصر بشری، اسلامی ـ ایرانی و ورود مقوله قدرت فرهنگی در مدیریت نوعی پیوستگی سه پیچ بزرگ تاریخی مزبور؛

3ـ تحلیل پنج گفتمان معاصر اسلامی و داعیه­داری آنان در پردازش قدرت نرم؛

4ـ الگوی مدیریت نظام آزمون درس با تأکید بر ارائه یک مقاله علمی پژوهشی دانش­جویان به همراه آزمون نظام باز و یک گزارش از یک دفاعیه؛

5ـ ساختار برگزیده مباحث شانزده درس.

ادامه مطلب ...

کلیه حقوق مادی و معنوی سایت متعلق به مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه (رشد) می باشد.