Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/roshdcsr/public_html/templates/bluespace_joomina_ir/functions.php on line 616

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/roshdcsr/public_html/templates/bluespace_joomina_ir/functions.php on line 616

تفقه در دين خاستگاه معرفت شناختی اندیشۀ تحول علوم انساني

چکیده

برآمدن اندیشه و گفتمان پیشرفت (رشد-توسعۀ) دانش­بنیاد و دریافت نقش بنیادین جریان دانش در مدیریت تحقیق­و­توسعه­ای و راهبردی، ضرورت الگو یا نقشۀ جامع علم و از جمله علوم انسانی و نیز نقشۀ راه یا الگوی عملی(فرایند، روش و سازوکارهای برنامه­ای) توسعه و تحول علوم انسانی را پیش آورده است.

برای مشاهده ادامه مطلب لطفا به سایت وارد شده و یا ثبت نام نمایید


Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/roshdcsr/public_html/templates/bluespace_joomina_ir/functions.php on line 616

خاستگاه نوين توليد دانش در عرصة علوم انساني

 چکیده

علوم انساني در دورة معاصر از جنبش آغازين معرفت‌شناختي گذر كرده و با تحول گفتمان‌هاي دروني خويش، اينك و در عصر جديد، سامان تحقيق­وتوسعه‌اي يافته و در آخرين تطور درون‌گفتماني خويش، كارماية دانشي «گفتمان توسعة دانش­بنياد»)3) شده است و اينك در آستانة دومين جنبش معرفت‌شناختي معاصر، با ايدة شكل‌گيري ميان‌رشته‌اي‌ها، مجال افزون‌تري براي كارآمدي توسعه‌اي يافته و مجال مهياتري براي حضور زندگي‌ساز «انديشة ديني» فراهم آورده است.

برای مشاهده ادامه مطلب لطفا به سایت وارد شده و یا ثبت نام نمایید


Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/roshdcsr/public_html/templates/bluespace_joomina_ir/functions.php on line 616

اصول راهبردی و فنون کاربردی روش‌شناسی قرآن شناخت فرایند تولید علوم انسانی

چکیده 

سامانۀ دانش­های دین‌شناختی انسانی بیش و پیش از هرچیز، سامانۀ دانش­های برآمده از آموزه‌های قرآن‌شناختی است. از آن­رو که پرداخت «روش‌شناسی پژوهش تفسیری»، از زمرۀ نخستین گام‌ها در تدوین نظام‌مند روشها و مبانی تفسیر در عرصۀ اندیشۀ قرآنی است، به این قرار، گام آغازین در پردازش روش­شناسی جریان فکر دینی در نظام تولید علوم انسانی نیز به سامان می­آید. روش­شناسی مزبور به صورت کارگاهی در تولید علوم انسانی در سه مرحله تفسیر ترتیبی ـ سیستمی، تا تفسیر سیستمی ـ موضوعی در بسط نظام‌های مطلوب راهبری تغییر تا گذار به الگوي تحقيق و توسعه‌ای برآمده از آموزه‌های تفسیری به کار گرفته می­شود.

برای مشاهده ادامه مطلب لطفا به سایت وارد شده و یا ثبت نام نمایید


Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/roshdcsr/public_html/templates/bluespace_joomina_ir/functions.php on line 616

پژوهش تفسيري در بستر گذار به توليد علوم انساني

 

چکیده

دانش تفسير از ميان‌ دانش‌هاي ديگر چون كلام، فقه، روش‌شناسي يا اصول، عليرغم توانمنديهاي بالقوة بسيار، به ميزان اندك‌تري مستند توليد علوم انساني بوده است. شيوه‌هاي مرسوم تفسيري حتي روش‌هاي جديد و گرايش‌هاي نسبتاً معاصر نيز دراين مهم كاميابي شايسته‌اي نداشته‌اند، مگر برخي تكاپوهاي خاص تفسيري كه آنها نيز يا داراي نوعي رويكرد عنصرنگر بوده و يا در يك بستة انديشه‌اي نتوانسته‌اند دانش‌هاي هماهنگ در محورهاي علوم انساني را در حد پيشنهاد يك بستة بزرگ دانشي ارايه نمايند.

برای مشاهده ادامه مطلب لطفا به سایت وارد شده و یا ثبت نام نمایید


Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/roshdcsr/public_html/templates/bluespace_joomina_ir/functions.php on line 616

ساختار تحلیلی روش شناسی پیشرونده و پس روندة پردازش سامانة جامع علوم انسانی اسلامی

 چکیده

فلسفه هنجارین الگوی دین­شناخت رشد ـ توسعه یک مشرب و نحلة ­شناختی منجر به تجویزها و دستورالعمل‌هاست که در راستای مبانی نظری پیشنهادی آموزه­های دین، الگوی آرمانی و اهداف و اصول روی آورده و روش‌های راهبردی فرایند «تغییر ـ ترقی» را، رو به آرمان برگزیده، به دست می‌دهد.

برای مشاهده ادامه مطلب لطفا به سایت وارد شده و یا ثبت نام نمایید


Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/roshdcsr/public_html/templates/bluespace_joomina_ir/functions.php on line 616

ساختار دیگری برای سند الگوی پایه

الگوپژوهی پیشرفت عاقبت در دهۀ آغازین در میان آمدن مدیریتی خویش، به ضرورت پردازش سند الگوی پایه (الگوی اجمالی پیشرفت کشور) رسیده است و در متون چندگانۀ پیش­نویس آن، در ساختاری پنج لایه­ای از­ مبانی، تا رسالت، تا آرمان، تا افق و تا تدابیر، طراحی و نسخه‌هایی چند از آن به معرض نقد و نظر آمده است. ساختار مبنا در سند الگوی پایۀ توسعه و مضمون متناسب با آن، آیا در چارچوبۀ همین الگو (ساختاری و مضمونی)ی این نمونه پیش­نویس‌ها منحصر است؟

ادامه مطلب ...


Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/roshdcsr/public_html/templates/bluespace_joomina_ir/functions.php on line 616

چیستی، چرایی و چگونگی اقتدار توسعه ای علوم انسانی قرآن بنیان

قرآن کریم، کتاب هدایت به رشد و پیشرفت فراگیر انسانی و اجتماعی است و نظام جامع علوم انسانی قرآن­بنیان، نظام ادراکی و علوم معطوف به رشد و مضمون دانش بنیان الگوی توسعه­ای در مدنیت اسلامی است. علوم انسانی قرآن­بنیان، علوم انسانی هنجارین و راهبرنده است.توسعۀ دانش­بنیان، وامدار پردازش دانشِ بنیان پیشرفت (رشد ـ توسعه) است.

ادامه مطلب ...


Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/roshdcsr/public_html/templates/bluespace_joomina_ir/functions.php on line 616

دامنۀ معنایی نظام مدیریت دین شناخت پیشرفت، برای جریان علوم انسانی قرآن بنیان

الگوپژوهی پیشرفت اسلامی ـ ایرانی مبتنی بر آخرین دستاورد‌های عرصۀ اندیشه و گفتمان پردازی توسعۀ دانش­بنیان و حکمت­بنیان قرآنی و در گذار راهبردی به دکترین تحقیق و توسعۀ ملی، به ضرورت پردازش نظام مدیریت دین­شناخت پیشرفت در هیئت اندیشه و دانش تدبیر مدنیت معاصر اسلامی ـ ایرانی یا همان اندیشه و گفتمان تفقه در دین (به مثابه دانش مقسمی علوم انسانی قرآن­بنیان) رسیده است.

 

ادامه مطلب ...

کلیه حقوق مادی و معنوی سایت متعلق به مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه (رشد) می باشد.