مطالعة گروهی الگوی پیشرفت

نشست اول:

نشست اول کارگروه مطالعة مدل مفهومی الگوی پیشرفت و نقشة راه آن، پس از دورة آزمون دانشجویان دکتری، در دو سرفصل راهبری شد:

ادامه مطلب ...

هشتمین نشست اندیشکدة مبانی مرکز الگوی اسلامی ـ ایرانی

 هشتمین نشست اندیشکدة مبانی مرکز الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت تشکیل گردید.

در این نشست که در تاریخ 10/4/92 برگزار شد، به بررسی مأموریت و عملکرد مؤسسة مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام مشهد» پرداخته شد.

هويت موسسه:

مجموعه‌اي تحقيقاتي آموزشي با هويت حوزوي متشكل از محققين حوزوي با سابقه يك دور خارج فقه و اصول، و دانش‌آموختگان در محضر اسفار و الميزان، و مدرسین مباحث كلام جديد، فلسفه دين، فلسفه حقوق، فلسفه سياست، فلسفه اخلاق، با رویکرد آینده سازی در محیط رقابتدر فضای بین المللی

 

ادامه مطلب ...

چکیدۀ نشست سوم مطالعۀ گروهی طراحی الگوی مدیریت راهبردی فرهنگ ـ فرهنگی

ـ اهداف تحقيق

با توجه به عنوان تحقيق، اين پژوهش به دنبال دست‌یابی به اهداف زیراست:

1ـ1ـ هدف اصلي:

طراحی الگوی اسلامی ایرانی مدیریت راهبردی فرهنگ ـ فرهنگی در راستای طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و دکترین ملی تحقیق و توسعه­ای در نظام جمهوری اسلامی.

ادامه مطلب ...

برگزاري نشست پروژة پژوهشي «الگوی فراانگیزشی زندگی سرشار با دعای ابوحمزه»

مطالب بیشتر...

  1. در نشست تفسير سورة مسد، «جايگاه سورة مسد در منشور مبناي دانشي قرآن» مورد بررسي و تحليل قرار گرفت:
  2. ‌ تدوين كتاب «مدخلي معرفت شناختي بر فقه رسانه، از مباني نظري تا سامانة احكام تا مديريت راهبردي» در دستور كار قرار گرفت:
  3. پژوهش و تدوین نقشۀ جامع اندیشه و دانش دینی به فرجام خویش آمد.
  4. پروژۀ «نقش معرفت شناسی سيستمي در سطوح تحول علوم انسانی» در دستور تحقیق است.
  5. بازخوانی نهایی کتاب «مسألۀ اقتدار توسعه ای (کارکرد برای پیشرفت) علوم انسانی تا علوم انسانی دین شناخت در عرصۀ آراء»
  6. تعریف اجتهاد پارادایمی و تاثیر نگاه پارادایمیک به فلسفۀ فقه در سلسله نشست های تخصصی فلسفه فقه
  7. تحول تا تعالی شهر ـ مدیریت شهر، الگو تا نگرش
  8. ارائه ویرایش پیشنهادی قرارداد ملی و سند الگوی پایۀ پیشرفت جمهوری اسلامی ایران از سوی مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه (رشد)
  9. بررسی «مبانی و مشکلات تحقق دین» در بیست و یکیم نشست انجمن علمی جهان دینی ـ جهان جدید
  10. الگوی تدبیر منابع ملی با آیه اول سوره انفال

زیر مجموعه ها

کلیه حقوق مادی و معنوی سایت متعلق به مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه (رشد) می باشد.