Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/roshdcsr/public_html/plugins/content/yo_related_news/yo_related_news.php on line 81

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/roshdcsr/public_html/plugins/content/yo_related_news/yo_related_news.php on line 124

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/roshdcsr/public_html/plugins/content/yo_related_news/yo_related_news.php on line 548

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/roshdcsr/public_html/plugins/content/yo_related_news/yo_related_news.php on line 551

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/roshdcsr/public_html/plugins/content/yo_related_news/yo_related_news.php on line 555

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/roshdcsr/public_html/plugins/content/yo_related_news/yo_related_news.php on line 642

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/roshdcsr/public_html/plugins/content/yo_related_news/yo_related_news.php on line 822

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/roshdcsr/public_html/templates/bluespace_joomina_ir/functions.php on line 616

تحول تا تعالی شهر ـ مدیریت شهر، الگو تا نگرش

سی و چهارمین جلسه از سلسله نشست‌های انجمن علمی هم‌اندیشی پیشرفت با عنوان «تحول تا تعالی شهر ـ مدیریت شهر، الگو تا نگرش» در آذر ماه سال جاری، در سال رضوان شهرداری مرکزی استان قم برگزار گردید. در این نشست مدیران ارشد و کارمندان شهرداری و استادان برجستۀ دانشگاه‌های مختلف حضور داشتند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر احمد آکوچکیان و دکتر سلیمان خاکبان به عنوان سخنرانان مدعو این نشست به طرح ایدۀ خویش پرداختند. در این گزارش به  ایدۀ پیشنهادی حجه‌الاسلام‌والمسلمین دکتر احمد آکوچکیان به صورت اجمالی پرداخته خواهد شد.

آکوچکیان در این نشست ذیل سه سرفصل «هم‌اندیشی هم‌افزا با نظام اندیشۀ مدیریت امروز»، «نگرشی تازه ـ الگویی تازه» و «سه گام در پیشنهاد نظریه تا الگو» به تشریح ایدۀ پیشنهادی خویش پرداخت.

هم‌اندیشی هم‌افزا با نظام اندیشۀ مدیریت امروز

وی در فراز اول از گفتگوی خویش به بحث دربارۀ «همگامی با دستاوردهای نظام برنامه‌ریزی مدیریت امروز شهر» و نیز «تأمل در نقطه‌های گذار» پرداخته و دستاوردهای سازمان شهرداری مانند سند چشم‌انداز 1414 و برنامۀ راهبردی ـ عملیاتی پنج سالۀ شهرداری قم 1400 را مورد بحث و بررسی و نقد قرار داد. آکوچکیان در ادامه اذعان داشت: « می‌توان اسناد و برنامه‌های ارائه شده را در سه سطح پارادایمی، چارچوب نظری و مدل‌سازی ارزیابی کرد، تا بتوان با تعیین نقطه‌های گذار، از کاستی‌های موجود عبور کرد».

نگرشی تازه ـ الگویی تازه

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه (رشد) در فصل «نگرشی تازه ـ الگویی تازه» به بحث درباره دو موضوع «فرآوری مدل مرجع تحلیل» و «ساختار و سازوکاری تازه و فرآورنده» پرداخت. وی شهر را متشکل از چهار جزءسیستم «اکوسیستم یا سیستم محیطی، سیستم اندیشه‌ای ـ ارزشی، سیستم فضایی ـ فعالیتی، و سیستم مدیریت و کنترل شهری» دانست و اذعان داشت نظریۀ شهر و مدیریت شهر، در این سازۀ چهار وجهی ظهور یافته و پیوند می‌خورند.

در ادامه ایشان با نمایش یک تصویر ارتباط بخش‌های مختلف مباحث خویش را این‌گونه بیان کرد:

1. سامان جامع الگوی مدیریت شهر در ضمن نظریۀ شهر، مدیریت شهری بازخوانی می‌شود و ناظر به مسألۀ شهر با لحاظ مؤلفه‌های چهارگانۀ تحلیلی برجستۀ شهر، مدنظر می‌آید؛

2. بردار جهت در خاستگاه این نظریه، در ضمن نظریۀ شهر از مبانی پارادایمی تا الگوی جامع مدیریت تحول در شهر را پوشش می‌دهد. اینک میان نظریۀ شهر و سند الگوی پایۀ پیشرفت، تجانسی رفت و برگشتی ایجاد می‌شود و سند الگوی شهر پیشرفت که نظام ملی تولید علم عهده‌دار پردازش آن است، پیشنهاد می‌شود. ؛

3. بازبینی بخش عملکرد در نمونۀ خلق ارزش پایدار، مدیریت تحول منابع انسانی؛

4. در فصل نتایج، بازسازی ساختاری، بازتنظیم نظام ارزیابی شاخص انسانی مدیریت سازمان؛

5. تنظیم الگوی نظارت و ارزیابی و پایش فرآیند و بازخوردها؛

6. نوع مناسبات ساخت شهری در مدرنیته و پست‌مدرن.

 

سه گام در پیشنهاد نظریه تا الگو

آکوچکیان در فراز پایانی ارائه نظر خویش سه سوال مطرح کرد:

گام‌های پیشنهاد نظریۀ شهر و الگوی مدیریت شهر چیست؟ در هر گام فعالیت برجسته کدام است و دستاوردهای هرگام چیست؟

وی در پاسخ به سوالات مطرح شده، پنج گام را در راستای «پردازش پارادایم مرجع»، «پردازش نظریۀ مرجع» و «پردازش مدل مرجع» معرفی و در هر گام نوع فعالیت و دستاوردهای مربوط را تشریح کرد. این پنج گام عبارت‌اند از:

1. شهر و نظریۀ پیشرفت؛

2. نظریۀ شهر (از آرمان‌شهر به نیکوشهر توسعه‌ای)؛

3. الگوی مدیریت شهر؛

4. مدل تحول و تعالی سازمانی در گامی درون‌زا؛

5. مدل پایش مدیریت شهر.

کلیه حقوق مادی و معنوی سایت متعلق به مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه (رشد) می باشد.